La dansa com a hobbie

LA DANSA COM A HOBBIE

No pots dedicar-li a la dansa el temps que t’agradaria? El nivell de dedicació dels alumnes és una decisió personal, per tant, es farà un programa personalitzat i adaptat a les necessitats de cada ballarí o ballarina. L’ensenyament sempre serà de qualitat i tenint molta cura del propi cos en totes les modalitats escollides per l’alumne.Quins són els horaris?

A partir de quantes hores em puc convalidar assignatures escolars?

Quins dies són festius?