Concursos, intercanvis i audicions

CONCURSOS, INTERCANVIS
I AUDICIONS

 

Sent fidels a la nostra filosofia de combinar formació amb experiència i a la nostra vocació internacional, considerem que aquests punts són essencials per a la formació de l’alumne.Concursos: Cada any Marisa Yudes l’Equip participa a diversos concursos nacionals i internacionals prèviament escollits per la direcció del centre. Sempre sense perdre de vista els objectius que es busquen:

  • Que els alumnes surtin a l’escenari i agafin confiança en aquest entorn.
  • Que els alumnes puguin optar a aconseguir beques a escoles d’elit internacionals, ja siguin intensius d’estiu o cursos complets.

Intercanvis: La nostra escola està agermanada oficialment amb l’Escola oficial de dansa d’Orel (Rússia) i de forma bianual organitzem un viatge a la ciutat amb un grup d’alumnes, que conviuran a casa d’altres nois i noies de la seva edat, coneixent la seva cultura, les seves costums i la seva forma de viure la dansa. Així com també prendran classes de dansa amb professors russos i participaran en uns concursos que se celebren en la mateixa ciutat. Els objectius que busca Marisa Yudes l’Equip amb aquest intercanvi són els següents:

  • Que els alumnes visquin experiències fora de l’Escola i en un entorn de dansa, relacionant-se amb nois i noies d’altres cultures cursant estudis de dansa
  • Que els alumnes prenguin classes amb professors de la Rússia profunda i tradicional
  • Que els alumnes entenguin com es viu la dansa en un dels països que la viu amb més passió i amb més respecte

Audicions: Arribat el moment i sota la petició dels propis alumnes i el vistiplau de la direcció de l’Escola, es farà un programa personalitzat d’audicions per poder accedir a una Escola d’elit internacional. Per optar per aquesta opció, l’alumne ha d’estar cursant un dels cursos de formació de la nostra escola i ha d’haver assolit el nivell adequat segons la direcció. A partir d’aquí, Marisa Yudes l’Equip, l’assessorarem i el dirigirem segons sigui més convenient per l’alumne i per als pares.